DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Montážní postup

NEZÁVISLÉ  TOPENÍ - PŘEDEHŘEV  VODY  V  MOTORU  NA 230V


Pokyny k montáži a provozu
Prosím,vemte na vědomí,že neodborná montáž a údržba topného tělesa může védst k poškození tohoto zařízení. Po montáži do vozidla a jeho následném užívání je třeba dbát na řádné odvzdušnění chladícího systému a na dostatek čisté chladící kapaliny. Při jeho spuštění je dále nutné dbát na to, aby byl malý chladící okruh - výměník topení interiéru - vždy otevřen. Je také nutné, aby topné těleso bylo občas zapnuto i v letním období, kdy se neužívá a to z důvodu se mohou usadit drobné nečistoty v čerpadle, což by mohlo mít za následek jeho zadření a následné poškození. V případě poškození topného tělesa v následku zanedbání těchto pokynů není možná jeho reklamace.

Upozornění výrobce
Výrobce neručí za vzniklé škody na majetku a zdraví způsobená zanedbáním výše a níže uvedených pokynů 
pro montáž, údržbu a provoz.


Velmi důležité při montáži je:   
dodržet polohu topného tělesa. Těleso musí být montovámo vždy a zásadně ve svislé poloze.
To znamená, že topném tělese se nesmí  vytvořit takzvaná vzduchová kapsa která by měla za následek nevratné poškození. 
 Montáž topného tělesa  vzhůru nohama nebo v silném náklonu  způsobit nevratné poškození tohoto zařízení a v takovém případě výrobce neručí za vzniklé škody. Dále výrobce doporučuje používat proudový chránič s vypínacím proudem 30mA.

 PROUDOVÝ CHRÁNIČ JE MOŽNO ZAKOUPIT V NAŠEM E-SHOPU

NEBO NA VOLNÉM TRHU

 

Montáž
Montáž zařízení a jeho uvedení do provozu je nutné přenechat odborné firmě. Netestujte zařízení mimo uzavřený chladící systém. Mohlo by dojít k jeho poškození ,případně i k ublížení na zdraví. Zařízení se montuje na výstupní hadici výměníku topení pro vyhřívání interiéru. Je nutno dbát na správný směr cirkulace čerpadla ( toto je na horní části tělesa označeno šipkou ) a to tak, aby cirkulace čerpadla bylo od výměníku topení směrem do motoru. Vstupní hrdlo do čerpadla (mírně nakloněné)  je  nastavitelné res. 
otočné o 180° nahoru nebo dolů dle vstupního úhlu napojované hadice. Toto hrdlo je na otočné patce utěsněno  o´kroužkem,  při čemž celá patka je kotvena z boku dvěma šroubky. Po montáži je nutné doplnit chladící kapalinu a system řádně odvzdušnit. Doporučujeme nejlépe ujet s vozidlem cca. 5 - 10 km a teprve potom uvédst zařízení do provozu. 

v případě nejistoty volejte na  tel.  608 028 788


 

Provoz
Topné těleso se po zapojení na externí zdroj 230V zapne samočinně. Do provozu se uvede topná spirála vně tělesa a to včetně čerpadla. Po dosažení teploty cca. 74°C ochranné čidlo topnou spirálu vypne a ponechá cirkulační čerpadlo nadále v provozu. Až teplota chladící kapaliny klesne na cca. 45°C, čidlo znovu sepne topnou spirálu a ohřívá chladící kapalinu opětovně až na cca. 74°C. Tento proces probíhá tak dlouho,dokud se zařízení neodpojí od zdroje 230V. Předehřátí běžného spalovacího motoru trvá cca. 40-60 min. dle venkovní teploty a množství chladicí kapaliny. Celonoční provoz  není nutný a výrobce ho nedoporučuje.
Toto zařízení je vhodné pro všechny typy motorů osobních vozidel,malých nákladních vozů a jeepů,stejně jako pracovních strojů, traktorů a jiných vodou chlazených spalovacích motorů.